Tác dụng của nghệ vàng với sức khỏe, phòng và chữa các bệnh