VỀ LẠI CHỐN XƯA


Ta về thăm lại chốn xưa
Vẫn nguyên bờ dậu rào thưa lối vào
Vẫn nguyên bờ trúc lao xao
Của chiều thu muộn ngày nào gió qua.
Bên thềm điểm mấy nụ hoa
Nắng nghiêng chênh chếch la đà bóng mây
Bâng khuâng dạo bút chiều nay
Cùng mây trăng gió chút say nồng nàn.
---
Nguyễn Quang Vinh
(Mấy năm mới trở lại nhà xưa, đứng trước thềm mà bâng khuâng chi lạ. Xin trân quý sự giúp đỡ của ban quản trị Đào Viên Thi Các)