THƯƠNG MẸ

Tranh Thơ Nguyễn Tâm - Page 3 M7865

Thương mẹ tuổi già tóc bạc phơ
Cả đời chăm sóc đàn con thơ
Thân gầy lưng yếu đôi chân mỏ
i
Mặt nám tay run mắt đã mờ
Con lớn đứa thì đi mỗi ngã
Cháu còn nhỏ dại đứa lơ ngơ
Nuôi con hòng chờ con báo hiếu
Nhưng số nhè đâu con chẳng nhờ !


04 - 15 - 2011