"Tôi đã từng..." - bộ tranh mộc mạc lay động kí ức tuổi thơ của hàng ngàn người