Khoảnh khắc cuộc sống bình dị, nên thơ ở làng quê Việt